Titerbepalingen

 

Meten is weten! 
Voor honden en katten is het mogelijk om met een titerbepaling te meten of er voldoende antistoffen aanwezig zijn tegen bepaalde ziekten. Voor honden kan dit voor Distemper, Hepatitis en Parvo en voor katten voor Kattenziekte.

Als er voldoende antistoffen aanwezig zijn dan is het niet nodig om op dat moment te vaccineren voor deze infectieziekten. Bij volwassen dieren geeft de aanwezigheid van antistoffen voldoende bescherming voor de komende 3 jaar. 

 

Er zijn twee verschillende testen om een titerbepaling uit te voeren. De RAPIDstatus titertest en de VacciCheck; het grote voordeel van de RAPID test is dat deze test makkelijk en snel uit te voeren is en de beoordeling ook erg makkelijk is.
De uitvoering van de VacciCheck is ingewikkelder, duurt langer en voor de interpretatie is ervaring nodig.
Ik heb met beide testen ruime ervaring. 

Omdat de RAPID test voor honden helaas langere tijd niet leverbaar is titer ik momenteel met de VacciCheck. Omdat er meerdere honden tegelijk getest kunnen worden in dezelfde tijd organiseer ik hiervoor titersessies

Titerbepalingen voor nesten kunnen ingepland worden aan huis.

Het is ook mogelijk om op een eigen locatie een titersessie te organiseren, hiervoor zijn minimaal 5 honden nodig.

 

De kosten voor een titerbepaling tijdens een sessie zijn €42,50, eventueel nodige vaccinaties zijn €30,-.